Architektonická štúdia

Tieto služby pozostávajú z týchto činností vykonávaných samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii:
- územné, architektonické a enviromentálne návrhy,
- objemové a priestorové riešenia jednotlivých objektov stavby,
- určenie požadovaného štandardu vybavenia jednotlivých objektov stavby a technologických zariadení,
- technicko-ekonomické ukazovatele pripravovanej stavby.