Posudky budov

Odbornou obhliadkou nehnuteľnosti dokážeme detegovať vady, nedorobky, systémové poruchy, tepelné mosty, problémové detaily a pod. Na základe typických prejavov odhalíme i skryté chyby, často ešte neviditeľné, alebo „šikovne“ skryté. Pred samotným aktom kúpy nehnuteľnosti si u nás môžete overiť jej skutočný stav a porovnať ho s deklarovanými vlastnosťami predajcom. Korektný predávajúci túto Vašu požiadavku bude rešpektovať. V prípade neochoty predávajúceho umožniť vykonať technickú obhliadku predávanej nehnuteľnosti Vás s veľkou pravdepodobnosťou v blízkej budúcnosti čakajú nepríjemné prekvapenia pri užívaní alebo rekonštrukcii objektu. Po vykonaní technickej obhliadky nehnuteľnosti vyhodnotíme jej reálny stav, energetickú náročnosť, popíšeme vady a poruchy, ktoré je potrebné odstrániť. Navrhneme spôsob ich odstránenia. Pomocou nami vykonaného technického prieskumu nehnuteľnosti znížite riziko skrytých vád na minimum.