Zameranie a digitalizácia existujúcich budov

Pre efektívne využívanie budov je potrebné i správne zužitkovať ponúkaný priestor. Ako základ slúži 3D model budovy, ktorý má svoje využitie aj pri stavbe. Zisťovanie a následná odozva na požiadavky užívateľov budov je tak výrazne zjednodušená. Digitalizácia prebieha ako prekresľovanie projektovej dokumentácie objektu a následné zameranie skutočného stavu. Dokumentácia obsahuje všetky pôdorysy a pohľady, potrebné rezy a situačný náčrt objektu charakterizujúci jeho polohu v mieste.