• jasmin
  • jasmin3
jasmin jasmin3

Bytový dom Jasmin II - Bardejovské Kúpele

Predmetom normalizovaného hodnotenia je novostavba bytového domu JAZMIN II v Bardejovských Kúpeľoch. Jedná sa o 3-podlažný bytový dom s nevykurovaným suterénom a s pultovou strechou. Na výpočet potreby tepla na vykurovanie bola použitá mesačná metóda, uvažuje sa s neprerušovaným vykurovaním s počtom vykurovací dní 212, normalizovaným počtom dennostupňov D = 3422K.deň, porovnávacím rozdielom teploty vnútorného vzduchu 20°C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86°C.

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Kontaktujte nás

Detaily

  • Vykurovaný objem : 2634 m 3
  • TERA green : normalizované hodnotenie budovy
  • Zastavaná plocha : 921 m 2
  • Rok : 2017
  • Energetická trieda : B
  • :