• medic
 • medic2
 • medic7
 • medic6
 • medic5
 • medic4
 • medic3
medic medic2medic7medic6medic5medic4medic3

Novostavba polikliniky MEDIC SK

Predmetom normalizovaného hodnotenia je novostavba Polikliniky Medic SK vo Svidníku. Budova je trojpodlažná, bez podpivničenia. Konštrukčný systém je ŽB skelet s výplňou z pórobetónových tvárnic, s plochou jednoplášťovou strechou. Na výpočet potreby tepla na vykurovanie bola použitá mesačná metóda, uvažuje sa s prerušovaným vykurovaním s počtom vykurovacích dní 212, normalizovaným počtom dennostupňov D = 3104K.deň, porovnávacím rozdielom teploty vnútorného vzduchu 18,5°C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86°C. Obvodové steny tvorí skelet s výplňou z pórobetónových tvárnic Ytong P2-350 hr.250mm, zateplenie je kontaktným zatepľovacím systémom (KZS) fasádnou minerálnou vatou FKDS s Therma hr.120mm a hr. 100 mm. Nosnú časť strechy tvorí železobetónová stropná doska hr. 170mm, na ktorej je penobetón v spáde hr.100mm a zateplenie polystyrénom EPS S 150 hr. 200 mm a Styrodur 3035 CS hr. 2x50 mm. Podlaha na teréne je zateplená podlahovým polystyrénom EPS S150 hr.100mm. Sokel je zateplený polystyrénom EPS Perimeter hr.100mm, na celú výšku základu. Na zasklenie okenných a dverných výplni otvorov sú použité plastové konštrukcie rámu s izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla rámu Uf=1,1 W/(m2K) a zasklenia Ug=0,60 W/(m2K), Ug=0,75 W/(m2K), hliníkové konštrukcie rámu s izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla rámu Uf=1,1 W/(m2K) a zasklenia Ug=0,75 W/(m2K).

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Kontaktujte nás

Detaily

 • Vykurovaný objem : 4286,87 m 3
 • TERA green : stavebno-technická dokumentácia stavby
 • Zastavaná plocha : 495,71 m 2
 • Rok : 2014
 • Energetická trieda : A1
 • Architektúra : Ing.arch. Marek Polák