Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmacia

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 36 v Košiciach.
Riešený objekt je samostatne stojaca budova, ktorá v súčasnom stave nespĺňala tepelnotechnické vlastnosti a taktiež obsahuje viacero konštrukčno-technických porúch.

Cieľom projektu bolo znížiť energetickú náročnosť objektu zateplením fasády pomocou systému Trimo Qbiss One B, zateplenie strechy s odstránením porúch zatečenia do objektu. Súčasťou projektu je vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmena osvetlenia, inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek
Týmito opatreniami sme dosiahli požadovaný globálny ukazovateľ primárnej energie navrhovanej obnovy administratívnej budovy z nehospodárnej kategórie energetickej triedy C na ultranízkoenergetickú triedu A1.

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Detaily

  • Vykurovaný objem : 15205,26 3
  • Tera Green : projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Zastavaná plocha : 4054,61 2
  • Rok : 2017
  • Energetická trieda : A1
  • Architektúra : TERA green