Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského ihriska a amfiteátra súvisiaca s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času- obec Bzenov

Projektová dokumentácia rieši parkové úpravy okolia budovy Obecného úradu v obci Bzenov a vytvorenie ihriska.

Investícia predstavuje výstavbu a rekonštrukciu športoviska, detského ihriska a amfiteátra s doplnením celkových výtvarných a funkčných podmienok na trávenie voľného času. Dotvorenie nových oddychových zón sa zabezpečí výstavbou nových peších komunikácii s drevenou lávkou prepájajúcou komunikácie v rôznych výškových úrovniach. Výstavba drevených altánkov na betónových pätkách podľa projektovej dokumentácie dotvorí celkový dojem a zvýši kvalitu pobytového charakteru.
Športoviská umiestnené na pozemku sú určené pre každú vekovú skupinu. Tieto športoviská sú vytvorené na betónovej doske s bezpečnostným povrchom (tartan). Predmetom návrhu je aj výstavba pódia pri budove obecného úradu, pred ktorým sa namontujú lavice na sedenie. Realizáciou zámeru sa dotvorí celkový vizuálny charakter miesta. Za pomoci futbalových bránok sa vytvorí priestor pre občanov obce na športové vyžitie. Tento priestor sa oplotí. Týmto investičným zámerom sa zvýši celková pobytová a pohybová hodnota obce.

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Detaily

  • Vykurovaný objem  : -
  • TERA green : štúdia
  • Zastavaná plocha : -
  • Rok : 2017
  • Energetická trieda : A1
  • Architektúra : TERA green