Výstavba športoviska súvisiaca s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Modrovka

Projektová dokumentácia rieši výstavbu športoviska so súvisiacimi úpravami pre zlepšenie podmienok na trávenie voľného času v obci Modrovka.

Investícia predstavuje výstavbu športovísk pozostávajúcich z multifunkčného ihriska, workout ihriska a seniorských fitness strojov s doplnením celkových výtvarných a funkčných podmienok na trávenie voľného času. Dotvorenie nových oddychových zón sa zabezpečí výstavbou nových peších komunikácii prepájajúcich existujúcu dopravnú infraštruktúru so športoviskami. Multifunkčné ihrisko o rozmeroch 33 x 18 m pozostáva z oceľových pozinkovaných stĺpikov v betónových pätkách, ktoré slúžia na upevnenie mantinelov ihriska. Povrch ihriska je umelá tráva na zhutnenom podklade zo štrku. Workout ihrisko pozostáva zo zostavy na cvičenie a povrch ihriska je z Tartanu na betónovej doske. Tento povrch je použitý aj pri senior fitnes strojoch. Realizáciou zámeru sa dotvorí celkový vizuálny charakter miesta. Týmto investičným zámerom sa zvýši celková pobytová hodnota obce.

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Detaily

  • Vykurovaný objem : -
  • TERA green : štúdia
  • Zastavaná plocha : -
  • Rok : 2017
  • Energetická trieda : A1
  • Architektúra : TERA green