Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu – Vysoká nad Úhom

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy administratívnej budovy. Stavba bola postavená v 60. rokoch a je murovaná z CDm tehál hr. 450 mm s vonkajšou omietkou – brizolit. Riešený objekt je samostatne stojaca stavba, ktorá v súčasnosti nespĺňa konštrukčné a energetické požiadavky pre užívanie budovy.

Cieľom návrhu obnovy budovy bolo znížiť energetickú náročnosť objektu zateplením fasády, strechy a výmenou okien a dverí s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Projektová dokumentácia rieši taktiež výmenu zdroja vykurovania za kondenzačný plynový kotol, zdroja energie na prípravu teplej vody za obnoviteľný zdroj energie (OZE) tepelné čerpadlá, elektroinštalácie a svietidiel za LED svietidlá, inštaláciu rekuperačných jednotiek.

Týmito opatreniami sa dosiahol požadovaný globálny ukazovateľ primárnej energie navrhovanej obnovy administratívnej budovy z nehospodárnej kategórie energetickej triedy E na ultranízkoenergetickú triedu A1.

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Detaily

  • Vykurovaný objem : 5115,03 m 3
  • TERA green : projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Zastavaná plocha : 1498,33 m 2
  • Rok : 2016
  • Energetická trieda : A1
  • Architektúra : TERA green