Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 35 v Košiciach.

Riešený objekt je samostatne stojaca budova, ktorá v súčasnom stave nespĺňala tepelnotechnické vlastnosti a taktiež rieši systémové konštrukčno-technických porúch.

Cieľom návrhu obnovy budovy bolo znížiť energetickú náročnosť objektu zateplením fasády pomocou systému Trimo Qbiss One B, zateplenie strechy s odstránením porúch zatekania do objektu. Súčasťou projektu je vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmena osvetlenia za LED svietidlá, inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek. Zdrojom energie na vykurovanie je plyn.
Týmito opatreniami sa dosiahol požadovaný globálny ukazovateľ primárnej energie navrhovanej obnovy administratívnej budovy z nehospodárnej kategórie energetickej triedy C na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby s energetickou triedou A1.

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Detaily

  • Vykurovaný objem : 10282,64 m 3
  • TERA green : projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Zastavaná plocha : 933,26 m 2
  • Rok : 2017
  • Energetická trieda : A1
  • Architektúra : TERA green